Bør du have rejseforsikring med på rejsen?

Har du styr på dine forsikringer? Hvis ikke, kan du med fordel læse videre. Turistrejser samarbejder med Europæiske ERV om at tilbyde rejseforsikring og afbestillingsforsikring. Europæiske ERV er Danmarks ældste og største rejseforsikringsselskab. I det følgende kan du læse, hvad reglerne er, hvilke forsikringer du kan vælge, og hvad de koster.

 

Reglerne for det gule sundhedskort og det blå EU-sygesikringskort

Fra den 1. aug. 2014 kan du ikke længere bruge det gule sundhedskort som rejseforsikring. Du kan dog anskaffe dig det blå kort, der giver ret til at benytte sundhedsvæsenet i EU samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Du skal dog her være opmærksom på, at det blå kort ikke dækker hjemtransport eller alle sundhedsomkostninger, men blot sidestiller dig med borgere i det land, du rejser i. Det vil sige, at hvis du f.eks. rejser til Frankrig og de der har egenbetaling ved lægebesøg og hospitalsophold, så vil dette også gælde for dig. Dette kan blive en dyr affære, og det kan derfor anbefales, at man tilkøber en privat rejseforsikring. 

 

Mange forsikringsselskaber kræver, at du har anskaffet det blå kort

Mange forsikringsselskaber har gjort det til et krav, at du har anskaffet dig det blå kort som sidestykke til den rejseforsikring, du tilkøber hos dem. Det betyder ofte, at du ikke har ret til behandling på privathospital, at der er loft på, hvor meget de dækker, og samtidig skal du sørge for at have flere ting på plads inden du rejser. 

 

Hos Europæiske ERV er det ikke et krav, at du har det blå kort

Hos Europæiske ERV er der intet krav om, at du, som kunde, har anskaffet dig det blå kort ved siden af din rejseforsikring. Køber du en rejseforsikring hos Europæiske ERV, så er du alene dækket via dem og har ret til behandling på privathospital, hvis dette vurderes nødvendigt. 

 

Europæiske ERV tilbyder forsikringer tilpasset forskellige behov og ønsker

  • Europæiske ERV tilbyder Årsrejseforsikringer (til rejser med op til 30 dages varighed pr. rejse) samt rejseforsikringer for enkelte rejser (til rejser med op til 18 måneders varighed pr. rejse). 
  • Begge dele kan tegnes som enten: Gul dækning, Rejseforsikring Basis eller Rejseforsikring Plus - som navnene måske antyder, er der tale om forskellige dækninger tilpasset forskellige behov og ønsker for tryghed på rejsen.
  • Årsrejseforsikringer kan købes som familie eller individuel dækning og enkeltrejseforsikringer kan købes som individuel dækning.
  • Forsikringerne kan enten tegnes så de dækker i hele verden (krigszoner dog undtaget) eller for området kaldet Udvidet Europa. Dette område dækker over EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz samt blandt andet landene omkring middelhavsområdet.*

 

* Europa Udvidet dækker i EU/EØS-landene samt følgende lande og territorier: Albanien, Algeriet, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Egypten, Færøerne, Gaza, Gibraltar, Grønland, Hviderusland, Island, Isle of Man, Israel, Jordan, Kanaløerne, Makedonien, Marokko, Moldova, Monaco, Montenegro, Libanon, Libyen, Palæstina, Rusland (indtil Ural-bjergene), San Marino, Schweiz, Serbien (inklusiv Kosovo), Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine, Vatikanstaten og Vestbredden. Oversøiske departementer, kolonier eller områder tilhørende de ovennævnte lande er ikke omfattet, medmindre de særskilt er nævnt ovenfor.

 

Gul dækning

Gul Dækning dækker for akut tilskadekomst og sygdom, men ikke for en eventuel hjemtransport. 

Under denne dækning tilbydes ikke tillægsforsikringer.

Gul Dækning kan kun købes med en selvrisiko på 500 kr.  

 

Rejseforsikring Basis

Rejseforsikring Basis dækker for akut tilskadekomst, sygdom og hjemtransport. Desuden er du med en Rejseforsikring Basis dækket for mange andre ting såsom: Ødelagte feriedage, bagageforsinkelse og tilkald samt indlogering af pårørende.

Køber du Rejseforsikring Basis har du mulighed for at tegne tillægsforsikringer som; skisport, bagage og ansvar, ulykke og afbestilling. Skal du på skiferie, skal du huske tillægget skisport for at være dækket på din rejse. 

Rejseforsikring Basis kan både købes med og uden selvrisiko på 500 kr.

 

Rejseforsikring Plus

Rejseforsikring Plus giver dig markedets bedste dækning. Du er dækket for akut tilskadekomst, sygdom og hjemtransport samt dækninger lige fra, erstatningsrejser, bagageforsinkelse, ferieboligsikring, fysioterapi og behandling for mindre tandskader til tilkald samt indlogering af pårørende.

Køb denne forsikring og få så meget hjælp som muligt, hvis uheldet er ude på din ferie. Med en Rejseforsikring Plus får du mulighed for at tegne tillægsforsikringer som; skisport, bagage og ansvar, ulykke og afbestilling. Rejseforsikring Plus kan både købes med og uden selvrisiko på 500 kr.

 

Køb tillæg til din forsikring og få mere tryghed med på rejsen

Bagage og ansvar

Dette tillæg dækker både skader i forbindelse med bagage og ansvar. 

Bagage dækker tyveri og beskadigelse af medbragte eller købte genstande på ferien (op til 10.000 kr. pr. forsikrede pr. rejse). Derudover er der blandt andet dækning for bortkomst af indskrevet bagage.

Ansvar dækker hvis du bliver forpligtet til at betale en erstatning for en ting- eller personskade på din rejse. (Dog ikke i forbindelse med kontraktforhold) Desuden dækker ansvar global juridisk assistance og sikkerhedsstillelse. 

Ulykke

Med dette tillæg vil du kunne få udbetalt erstatning, hvis du efter en skade får et varigt mén. Der udbetales også erstatning, hvis du dør som følge af et ulykkestilfælde på din rejse. 

Tillægget indeholder desuden psykologhjælp som følge af overfald samt dækning for tandskader opstået på rejsen.

Afbestilling

Med en afbestilling vil du kunne få de penge retur, som du har betalt forud for en rejse, hvis du ikke kan påbegynde rejsen -eller gennemføre formålet med rejsen på grund af for eksempel: Akut opstået sygdom hos dig selv eller nærmeste familie, skilsmisse, brand, oversvømmelse eller indbrud, arbejdsgivers uventede opsigelse eller reeksamen. 

Tillægget kan købes med en afbestillingssum op til 10.000 kr. eller 30.000 kr. pr. person pr. forsikrings år.

Pris

Priserne for de enkelte forsikringer er som følger:

Årsrejseforsikring Gul Dækning - Europa Udvidet (individuel) kr. 99

Årsrejseforsikring Gul Dækning - Europa Udvidet (familie) kr. 299

 

Årsrejseforsikring Basis - Europa Udvidet (individuel) kr. 299

Årsrejseforsikring Basis - Europa Udvidet (Familie) kr. 699

 

Årsrejseforsikring Plus - Europa Udvidet (individuel) kr. 319

Årsrejseforsikring Plus - Europa Udvidet (familie) kr. 549

 

Årsafbestillingsforsikring - Europa (individuel) kr. 249

Årsafbestillingsforsikring - Europa (familie) kr. 739

Afbestillingsforsikring - Enkeltrejse kr. 6 % af rejsens pris

 

Alle priser er angivet uden skadesforsikringsafgift til staten på 1,1% af forsikringspræmien.