Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med ‘Lov om pakkerejser’, som gælder for rejser bestående af bl.a. flytransport og indkvartering. Bestemmelserne gælder tillige for rejser, som alene består af flytransport.

Indtegning til en rejse kan ske ved telefonisk henvendelse samt via e-mail og turistrejser.dk. Indtegningen, og dermed oplysningerne og vilkårene på turistrejser.dk, er bindende for Turistrejser og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt betalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på rejsebeviset/billetten og på turistrejser.dk anførte vilkår og praktiske oplysninger der gælder for rejsen.

Den person, der står som nummer 1 på rejsen, og/eller den person, hvortil rejsebeviset/billetten sendes pr. post eller e-mail, betragtes som ansvarlig for bestillingen på vegne af de øvrige rejsedeltagere. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Den rejseansvarlige hæfter desuden for, at betaling sker rettidigt. Eventuel henvendelse, korrespondance eller tilbagebetaling fra os angående rejsen, vil ske til den rejseansvarlige. Bestiller en person flere rejser, betragtes samme person som rejseansvarlig for samtlige bestillinger, så længe denne persons post- eller e-mailadresse er noteret på rejsebeviset/billetten.

Eventuelle vigtige meddelelser om rejsen (f.eks. en flytidsændring) sendes til den rejseansvarlige, fortrinsvis pr. SMS eller e-mail. Derfor er det yderst vigtigt, at mobilnummer og e-mailadresse fremgår af bestillingen, og opdateres om nødvendigt. Turistrejser kan ikke holdes ansvarlig for ikke modtaget information såfremt kontaktoplysningerne fra bookingen er benyttet. Det anbefales at kunden senest 24 timer inden afrejse tilgår sit rejsebevis/billet, for at sikre at alt på rejsebeviset/billetten stemmer overens med det først oplyste.    

Kunden har pligt til at kontrollere oplysningerne i de fremsendte rejsedokumenter og praktiske oplysninger efter modtagelsen af disse, og reagere over for Turistrejser med det samme, såfremt kunden kan konstatere fejl eller oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. Bemærk at ændringer kan være forbundet med gebyr, og i nogle tilfælde ny indtegning.

Ved postforsendelse af rejsebevis/billet skal Turistrejser kontaktes telefonisk eller via e-mail. Postforsendelse er ikke muligt hvis der på bestillingstidspunktet er mindre end 14 dage til afrejse. Spar gebyret ved at få rejsebevis/billet tilsendt via mail.

Rejser med rutefly sker med elektronisk billet, det vil sige, at check-in foregår med tilsendte elektroniske billet, pas og eventuelle visum. Vi gør opmærksom på, at rejsebeviset/billetten fra Turistrejser ikke kan benyttes som flybillet. Husk derfor både at printe dit rejsebevis/billet samt din elektroniske billet til flyrejsen. På pakkerejser med rutefly vil den elektroniske billet blive fremsendt cirka en uge før afrejse. Er der på bestillingstidspunktet under 14 dage til afrejse, fremsendes den elektroniske billet hurtigst muligt, indenfor Turistrejsers åbningstid.

Navne skal altid stemme overens med passet - og skal altid indeholde minimum første fornavn samt sidste efternavn. Vær opmærksom på, at navnene er stavet rigtigt allerede ved bestilling af rejsen, da efterfølgende rettelser koster et gebyr.

Turistrejser skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, den offentlige sygesikring ikke dækker. For salg af rejseforsikringer modtager Turistrejser typisk provision fra forsikringsselskabet. Klik her for yderligere information om rejseforsikringer.

Børn og unge (15-17 år), som rejser uden en voksen ledsager, skal ved køb af rejsen fremvise en fuldmagt fra forældre/værge om, at de har tilladelse til rejsen. Børn under 15 år må ikke rejse uden en voksen ledsager på mindst 18 år. For børn og unge (15-17 år), der rejser med en voksen, som ikke er værge eller har forældremyndigheden, gælder samme regel om fuldmagt. Klik her for at downloade fuldmagten. Alle felter i fuldmagten skal udfyldes, og underskrift fra forældre/værge er påkrævet. Fuldmagten skal være os i hænde senest 48 timer efter bestilling af rejsen (dog altid inden afrejse ved bestilling senere end 48 timer før afrejse). Er fuldmagten ikke Turistrejser i hænde rettidigt, forbeholder vi os retten til at annullere bestillingen, selv om der eventuelt er sket indbetaling på rejsen.

Turistrejser ApS er teknisk rejsearrangør og registeret i Rejsegarantifonden med medlem nr. 2421.

Turistrejser tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.